تاریخچه شرکت

شركت ساختماني نوين تراس در سال 1371 با هدف اجراي پروژه هاي ساختماني ، تأسيساتي و راهسازي فعاليت خود را آغاز نمود.

درطول سالهاي گذشته ، اين شركت با استفاده از تجربيات مديران خود ، پشتكار و توانمندي پرسنل متخصص و بكارگيري ماشين آلات و تجهيزات مناسب ، توانست گامهاي بلندي را در جهت اجراي پروژه هاي عمراني كشور عزيزمان بردارد.

هم اكنون اين شركت در رشته هاي ساختمان ‏، تأسيسات و تجهيزات و حمل و نقل داراي پايه از سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

بعلاوه بمنظور ارتقاء کیفی اجرای اسکلت های فلزی در پروژه های خود و نیز تولید تجهیزات و سازه های سنگین فلزی برای سایر کارفرمایان و شرکت های ساختمانی اقدام به احداث کارخانه ای در شهرک شمس آباد ( کیلومتر 30 اتوبان تهران – قم ) به نام سازه ها و تجهیز فلز پولادگردیده است که در خدمت آبادانی کشور عزیزمان می باشد .

اين شركت در جهت ارتقاء سطح كيفي پروژه ها با تلاش روزافزون پرسنل خود موفق به اخذ گواهينامه مديريت تضمين كيفيت  ISO 9001-2000 در اسفندماه سال 1385 گرديده و در سال های 1388 و 1391 موفق به تمدید این گواهینامه و اخذ گواهینامه مدیریت تضمین کیفیت ISO 9001-2008   شده است.

در خاتمه لازم به ذكر است شركت ساختماني نوين تراس بر آن است تا در زمينه اجرای پروژه های EPC ،طرحهاي مطالعاتي و مشاوره اي نيز بتواند خدمات شايان توجهي را ارائه نمايد .

اعضای هیئت مدیره
ghodrat-khansari رئیس هیت مدیره

آقای مهندس قدرت اله خوانساری دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران با سابقه 30 سال فعالیت  در پروژه های عمرانی

01 مدیر عامل
آقای مهندس نصرت اله خوانساری دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با سابقه 35 سال فعالیت مدیریتی در پروژه های عمرانی
2 نايب رئیس هیات مدیره
آقای مهندس محمدرضا زینالی نامدار دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه علم و صنعت ایران با سابقه 30 سال فعالیت در پروژه های عمرانی
golchoubian عضو هیئت مدیره
آقای مهندس محمد سعید گلچوبیان دارای مدرک کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه ازاد اسلامی قائم شهر با سابقه 25 سال فعالیت در پروژه های عمرانی
3 عضو هیئت مدیره
آقای بیژن گلچوب دارای مدرک دیپلم ریاضی با سابقه 40 سال فعالیت در پروژه های عمرانی
خط مشی

شركت ساختماني نوين تراس‌در‌سال‌ 1371 به‌منظور اجراي پروژه‌هاي عمراني‌تاسيس‌گرديده است‌.‌ مديريت و‌كاركنان شركت همواره تلاش‌نموده‌و‌خواهند نمود‌تا بتوانند الزامات‌و‌خواسته‌هاي قانوني مشتريان را‌برآورده نمايند و ‌با‌‌رعايت قوانين و مقررات سـازمان مديريـت و برنامه‌ريزي كشـور نسـبت بـه ايـجاد و اسـتقرار و توسـعه سـيستم مديـريت كيـفيت براسـاس اسـتاندارد جـهاني ISO 9001:2008 در زمينه ساختمان، تاسيسات و تجهيزات و راه‌سازي (حمل و نقل) اقدام نموده و بهبود مداوم اثربخشي آن را هدف نخست خود قرار دهند.

در اين راستا اصول عمومي خط مشي كيفيت شركت بر محورهاي زير قرار دارد:

 1. ارتقاي نظام مهندسي

ارتقاي نظام مهندسي شركت با بكارگيري فن‌آوري‌هاي نوين وگسترش آموزش های تخصصي منابع انساني با جذب نيروهاي جوان و مستعد در كنار نيروهاي با تجربه و رويكرد به شايستگي‌ها.

 1. تامين منافع متقابل

حاكم كردن سياست برد-برد در رابطه با کارکنان، پیمانکاران و کارفرمایان شرکت.

 1. رضايت كارفرما

دستيابي به رضايت كارفرما با رعايت شرايط عمومي و خصوصي پيمان و ضوابط سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور با اجراي به‌هنگام و منطبق با مفاد قراردادها و ايجاد سيستم‌هاي ارزيابي رضايت كارفرما.

 1. افزايش سطح كيفي پروژه‌ها

تامين امكانات مورد نياز و ايجاد پايش، اندازه‌گيري و كنترل مستمر مديريت كيفيت با استفاده از تحليل‌هاي آماري به‌منظور دستيابي به بهبود مداوم عملكرد سازمان با كنترل و بازنگري مدوام سيستم و فرآيند‌هاي آن.

 1. ایمنی،بهداشت و محیط زیست

انجام اقدامات مورد نیاز در مرکز و به ویژه پروژه های شرکت در مراعات الزامات قانونی ایمنی،بهداشت و محیط زیست به گونه ای که خواسته های قراردادی کارفرمایان را برآورده سازد.

مديريت شركت از كليه كاركنان انتظار دارد با درك راهبردها، خط مشی و اهداف نظام مديريت كيفيت شركت در پیاده سازی، حفظ و ارتقای آن، به گونه ای فعال مشارکت نمایند.

نصرت‌اله خوانساري

مديرعامل

نظام مدیریتی مناسب برای اجرای كار

شركت ساختماني نوين تراس از بدو تأسيس خود در سال 1371 همواره سعي داشته است تا گامهاي مؤثري را در بخش خصوصي جهت عمران و آباداني بردارد و با حضور مستمر در كارهاي عمراني توانسته به اين موفقيت نايل آيد و پروژه هاي عمراني متعددي را با كيفيت مناسب و تأييدات كارفرمايان به ثمر برساند.

شركت با حضور 18 كارشناس خبره و با سابقه در رشته هاي ساختمان، راهسازي ، تأسيسات برقي و مكانيكي و نيز بيش از 31 تکنسین و كارمند در واحدهاي مختلف به بهترين طريق براي اجراء و اتمام كارهاي عمراني دست يافته است.

اين شركت همواره با حضور خود در مجامع و سمينارهاي علمي تخصصي و نيز عضويت و شركت مستمر در انجمن شركتهاي ساختماني و انجمن بتن ايران توانسته سطح علمي خود را مطابق استانداردهاي روز جهاني نگهداشته و بهترين خدمات فني و مهندسي را در سطح كشور ارائه دهد.

نظام كنترل كيفيت

شركت ساختماني نوين تراس ضمن اخذ گواهينامه 2008 – 9001 ISO همواره سعي داشته تا به بهترين وجه ممكن كارهاي اجرايي را به اتمام برساند و اين امر جز با اعمال نظام كيفيت در اجراي كار محقق نخواهد شد . لذا با بهره گيري از واحد كنترل پروژه هم در زمينه اجراي به موقع هر يك از عمليات اجرايي و هم در استفاده بهينه از منابع نيروي انساني و ماشين آلات و نيز منابع مالي به اين مهم دست يافته است .

همچنين جهت تهيه و تأمين مصالح ، از واحد كنترل كيفيت مصالح خود بهره جسته و در خصوص تهيه و انبار مصالح مصرفي دقت خاصي را مبذول مي دارد.

اين شركت با علم به اينكه تقويت واحد فني مي تواند دستاوردهاي مفيدي به وجود آورد ، هميشه در ايجاد و تقويت واحد فني و متره و برآورد در هر كارگاه پيش قدم بوده و اهميت خاصي را براي آن قائل است .

همكاري و هماهنگي واحدهاي فوق ، اصولي را در نظام كيفي انجام كار مي طلبد كه مي توان به شرح ذيل         تقسيم بندي نمود :

1-اصول اوليه ايجاد نظام كيفي برتر :

الف) وجود واحدي فعال و كار آزموده در دفتر فني كه مسئوليت آن بررسي كمي و كيفي كارهاي اجرائي انجام شده در طول اجراي پروژه مي باشد .

ب) جمع آوري وتدوين وفرم بندي اطلاعات روزانه بند الف وگزارش آن به واحدكنترل كمي وكيفي پروژه .

ج) فرم بندي هفتگي اطلاعات بند ب و گزارش به رئيس كارگاه .

د) تشكيل جلسات مستمر با درج در سوابق و راهكارهاي جلسات قبل و پيگيري رفع نواقص كمي و كيفي مندرج در صورتجلسات قبلي و ارائه روشهاي عملي براي كاهش عواملي كه كيفيت اجرا را تنزل مي دهند .

2- اصول ثانويه ايجاد نظام كيفي برتر :

الف) وجود واحدهاي فعال و كارآزموده موازي در سيستم هاي دستگاه نظارت جهت هماهنگي با بند الف در رديف ا .

ب) تشكيل جلسات منظم هفتگي و نيز ارائه راهكارهاي مناسب و عملي جهت ارتقاء كيفيت و بالا رفتن راندمان .

ج) انسجام بخشيدن به يافته هاي روزمره پرسنل مسئول در واحدهاي مختلف در جهت رفع نواقص كيفي كار.

3- ارائه گزارشات نيروي انساني شامل ساعت كاركرد رسمي و واقعي آنان ، راندمان عملي وراندمان نظري آنان + گزارش ماشين آلات و ادوات و تجهيزات با جزئيات پيش گفته +گزارشات روزانه ، هفتگي و ماهانه هزينه ها ، پيشرفت فيزيكي و مالي پروژه + تهيه و ارائه گزارش پيش افتادگي و يا عقب ماندگي ها از برنامه زمانبندي تفصيلي با استفاده از نرم افزارهاي مدرن‌ + ارائه گزارش نقادانه جهت دستيابي به روشهاي رفع يا كاهش عوامل مزاحم روند صحيح اجراي كار .

4- استفاده از اطلاعات ويافته هاي بند 3 جهت حضور مفيدتر درمناقصه هاي آتي ونيز اجراي ديگر پروژه هاي شركت.

خلاقيت و نوآوري

انجام كارهاي اجرايي با حداقل هزينه تمام شده و دارا بودن كيفيت مناسب از جمله اصولي است كه شركتهاي ساختماني همواره در پي آن مي باشند. شركت نوين تراس با علم به اين موضوع و نيز اعمال مهندسي ارزش در پروژه هاي خود نظر خاصي در بهبود كيفيت كارهاي خود داشته است به نحوي كه هم در زمان و هم در هزينه هاي اجراي پروژه به حداقل آن با رعايت استاندارد و كيفيت مناسب دست يابد . اين خلاقيتها و نوآوريها را ميتوان در پروژه هاي ذيل مشاهده نمود :

در پروژه مجموعه فرهنگي ورزشي شهر مهاجران اراك سازه پوشش استخر شنا از نوع سوله بوده كه عنايت به ارتفاع و دهانه بزرگ آن سيستم سازه فضايي پيشنهاد شد كه پس از تصويب مشاور و تأييد كارفرما مقدار دو درصد از هزينه هاي اجراي پروژه كاهش يافت و همچنين از نظر معماري داراي نماي مدرن و از لحاظ نگهداري داراي مخارج كمتري شده است .

در ساختمان اداري توگا ارائه تغيير ديوارهاي خارجي به پانلهاي پشم شيشه و باكس فلزي كه پس از تأييد مشاور و كارفرما باعث ايجاد 200 درصد ارزش حرارتي بيشتر و نيز تسريع در زمان اتمام پروژه شده است .

در پروژه كف سازي صنعتي سالنهاي توليد با ارائه پيشنهاد تغيير ابعاد دال كف علاوه بركاهش يك و نيم درصدي كل هزينه كار باعث حذف پرت آرماتور ها ، تسريع در اتمام پروژه و نيز انجام سريعتر فيشينگ نهايي سطح بتن شده است .

در ساير پروژه ها نيز طبعاً موارد مشابهي وجود داشته است كه هر يك به نحوي توانسته در يك يا چند جهت باعث ايجاد آثار مطلوب در پروژه شوند .

منابع و چارت

 • وضعیت تعداد دستگاه موجود شرکت سال ساخت انواع تجهیزات،ماشین آلات سبک و سنگین و ابزارها ردیف
  اجاره ای ملکی
  1 1992 جرثقيل تلسكوپي TR250 1
  1 1992 جرثقيل كفي 2
  1 2000 لودر HL-150 (L 90) 3
  1 1982 بيل مكانيكي چرخ زنجيري 932 4
  1 1996 پمپ بتن هوایی 5
  3 1382تا84 تراك ميكسر 6
  1 1359 تانكر آب پاش 7
  8 2003تا15 ديزل ژنراتور 8
  1 1384 بچينگ 9
  5 1382تا84 سيلوي سيمان 10
  1 1382 اتوميكسر 11
  1 1388 دستگاه شاتکریت خشک 12
  3 1374تا79 تراكتور صنعتي دو ديفرانسيل بیلدارو بدون بیل 13
  2 1385 كفي تريلي 14
  4 1382 دامپر 15
  7 1377تا79 بتونير تمام هيدروليك گازوئيلي و برقي 16
  1 1994 غلطك ويبره كششي 17
  2 1382تا85 غلطك HC -5-هپکو 18
  2 1381 كمپرسور هوا 19
  6 1382تا94 وانت مزدا ، نيسان 20
  6 1380تا90 سواري 21
  19 1376تا94 کانکس 22
  5 2006 کانتینر 23
  1 1387 باسكول 24
  2 1382 قيچي آرماتور بر برقي 25
  3 1382 خم كن آرماتور برقي 26
  3 1387 دوربین توتال با متعلقات 27
  2 1381 دوربين تئودوليت با متعلقات 28
  3 1373تا87 دوربين نيو با متعلقات 29
  1 1387 GPS دستی 30
  36000m.l 1376تا86 داربست فلزي 31
  قالب فلزی 32
  4 انواع مخازن سوخت و تانک های آب چرخدار و بدون چرخ 33
  68 مختلف انواع بالابر،کمپکتور،ویبراتور،کانورتور،رکتی فایر،پمپ باد و آب و لجن کش،ترانس جوش،دستگاه جوش اتوماتیک ریلی، برش اتوماتیک ریلی،جوشCO2 ، لوازم سندبلاست 34
  27دستگاه 1390تا94 انواع رکتی فایر و اینورتر جوش 35
  50 مختلف ابزارآلات متفرقه مانند: دریل هیلتی و غیره،فرز و مینی فرز، تفنگ هیلتی،اره عمود بر و آهن بر، کاتر آسفالت بر 36
  8عدد 1394 کلمپ جک دار از 10″ تا 20″ 37
  5عدد 1394 آون الکترود 70 کیلویی 38
  5دستگاه 1914 جرثقیل 3 تن دستی 39
  2 دستگاه 1915 بولینگ ماشین 3 زنجیره 40
  1 دستگاه دیزل پرکینز 41

 • لیست پرسنل متخصص

  رديف نام و نام خانوادگي آخرين مدرك تحصيلي سابقه كار نوع همكاري
  رشته و ميزان تحصيلات تاريخ فارغ التحصيلي دانشگاه سمت کل سابقه كار (سال) سابقه کار در نوين تراس (سال)
  1 نصرت اله خوانساري کارشناسی عمران 1359 خواجه نصيرالدين طوسي مدير عامل 34 22 تمام وقت
  2 قدرت اله خوانساري کارشناسی عمران 1365 علم و صنعت ايران رئيس هيات مديره و رئيس كارگاه 28 13 تمام وقت
  3 محمد رضا زينالي نامدار کارشناسی عمران 1365 علم و صنعت ايران سهامدار و سرپرست كارگاه 28 21 تمام وقت
  4 محمد سعيد گلچوبيان کارشناسی عمران 1369 دانشگاه آزاد قائمشهر سهامدار و مدير پروژه 24 13 تمام وقت
  5 بيژن گلچوب ديپلم رياضي 1354 دبيرستان ايرانشهر-يزد سهامدار و تكنسين ارشد ساختمان 39 13 تمام وقت
  6 اسماعيل فرخنده انبوی کارشناسی عمران 1358 خواجه نصيرالدين طوسي مدير پروژه 35 13 تمام وقت
  7 اردشیر جلیل زاده افشاری کارشناسی عمران 1365 علم و صنعت ايران مدير پروژه 34 7 پاره وقت
  8 مجيد شعر باف ابراهيمي کارشناسی معماري 1359 دانشگاه آنكارا مدیر پشتیبانی دفتر مرکزی 34 7 تمام وقت
  9 بهرام پرويز کارشناسی مكانيك 1354 دانشگاه علم و صنعت ايران مسئول تاسيسات مكانيكي كارگاه 39 9 پاره وقت
  10 مریم احمدي کارشناسی عمران 1385 دانشگاه گيلان مسئول کنترل پروژه 8 6 تمام وقت
  11 مهدي فرج اله پور کارشناسی عمران 1385 دانشگاه يزد كارشناس دفتر فني 8 8 پاره وقت
  12 آرش الماسي کارشناسی عمران 1385 دانشگاه آزاد قزوين کارشناس دفتر فنی 8 8 تمام وقت
  13 محمدابراهيم پورروحاني کارشناسی حسابداري 1387 دانشگاه آزاد اسلامی تهران جنوب مدير مالي – اداري 24 4 تمام وقت
  14 بابك خوانساري کارشناسی عمران 1385 دانشگاه آزاد شهركرد مهندس اجرايي كارگاه 8 8 تمام وقت
  15 آرش خوانساري کارشناسی ارشد عمران _ دانشگاه علم و صنعت ايران كارشناس محاسبات 5 5 پاره وقت
  16 عبدالله قربانی کارشناسی برق 1381 دانشگاه آزاد اسلامی بوشهر مسئول تاسیسات کارگاه 18 5 تمام وقت
  17 نرگس كريم زاده کاردانی كامپيوتر 1385 دانشگاه آزاد اسلامشهر كارمند مالي – اداري دفتر مرکزی 10 10 تمام وقت
  18 سید صمد کریمیان دیپلم فنی 1360 هنرستان صنعتی مبتکر مسئول تداركات دفتر مركزي 28 4 تمام وقت
  19 ندا شادبهر دیپلم کامپیوتر 1381 دبیرستان وحدت مسئول دفتر 9 8 تمام وقت
  20 محمد ابراهیم کیوان کاردانی ماشین افزار (مکانیک) 1355 انستیتو تکنولوژی نفیسی مدیر تولید کارخانه 35 11 تمام وقت
  21 كريم رحمان نسب اميري ديپلم رياضي 1356 متفرقه ناحيه يك تهران مسئول نقشه برداري 34 5 تمام وقت
  22 پوریا خوانساری کارشناسی تاسیسات حرارتی و برودتی 1390 دانشگاه آزاد اسلامی مشهد مسئول تاًسیسات مکانیکی کارگاه 2 2 تمام وقت
  23 نيما خوانساري دانشجوی عمران _ دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي کادر فنی اجرا 3 3 پاره وقت
  24 احمدرضا خلج کارشناسی حمل و نقل 1384 دانشگاه آزاد تهران مرکز تكنيسين ساختمان 10 10 پاره وقت
  25 حامد مرادي ديپلم برق ساختمان 1378 دبيرستان متقين تداركات كارگاه 12 6 تمام وقت
  26 آرمین الماسی دانشجوی عمران – نقشه برداری _ آزاد اسلامی – واحد قزوین امور اجرایی 2 2 پاره وقت
  27 حامد عباسی شاهیوندی کاردانی حسابداری 1386 آموزشکده فنی ملاصدرا -رامسر حسابدار 4 1 تمام وقت
  28 حسام عبدالرحمن کلاهدوز کاردانی تاسیسات 1385 آزاد اسلامی – اسلامشهر امور تدارکات 8 3 تمام وقت
  29 تقی محمدی ملک شیری دیپلم ادبیات و علوم انسانی 1379 دبیرستان امام خمینی انباردار 13 2 تمام وقت
  30 سحر زینتی دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری _ دانشگاه علوم و تحقیقات قزوین حسابدار 3 3 تمام وقت
  31 محمد صادق طیبی کارشناسی مکانیک-طراحی جامدات 1384 دانشگاه علم و صنعت ايران مدیر پروژه 15 3 تمام وقت
  32 محمود پهلوانی کارشناسی شیمی 1374 دانشگاه صنعتی شریف مدیر مهندسی 17 1 تمام وقت
  33 پوریا همت کارشناسی ارشد مکانیک-تبدیل انرژی 1390 دانشگاه علوم و تحقیقات مسئول IT 10 1 تمام وقت
  34 فاطمه قربانی توده کارشناسی ارشد بازرگانی 1392 دانشگاه آزاد تهران مرکز کارشناس بازرگانی 3 1 تمام وقت
  35 محمد نژاد حیدری پور کارشناسی برق-الکترونیک 1391 دانشگاه شیراز کارشناس برق و ابزار دقیق 4 1 تمام وقت
  36 علیرضا معصومی قلعه کارشناسی عمران 1379 دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی کارشناس civil 17 1 تمام وقت
  37 یعقوب شاه محمدی کارشناسی ماشین های کشاورزی 1385 دانشگاه آزاد اراک کارشناس piping 9 1 تمام وقت
  38 ملینا مجدآبادی کارشناسی مهندسی مدیریت اجرایی 1392 پیام نور واحد شمیرانات نماینده تضمین کیفیت 2 1 تمام وقت
  39 کاظم ناصرین کارشناسی نفت 1387 دانشگاه آزاد امدیه اهواز کارشناس نفت 2 2 تمام وقت
  40 نجمه نکوقدیرلی کارشناسی ارشد صنایع 1392 دانشگاه آزاد تهران جنوب کارشناس کنترل پروژه 4 2 تمام وقت
  41 ایرج دهقانیان کارشناسی مدیریت 1374 مرکز آموزش عالی باختران رئیس کارگاه 29 2 تمام وقت