پروژه‌های در حال اجرا
تحويل قطعي تحويل موقت تاريخ خاتمه یا تحویل موقت تاريخ شروع مبلغ کارکرد به ميليون ريال
مشاور كارفرما نام پروژه و شماره قرارداد رديف
درحال اجرا 1391/02/01 . طرح اندیشان شرکت پایانه های نفتی ایران بهسازی سیستم دریافت و صدور نفت سوخت خارک

38-73-10749

1
در حال اجرا 1391/07/24 0 پندارش سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور احداث سایت اختیاری پایانه مرزی تمرچین
78879/71
2

پروژه‌های خاتمه یافته
تحويل قطعي تحويل موقت تاريخ خاتمه (تحویل موقت) تاريخ شروع مبلغ کارکرد (ميليون ريال) مشاور كارفرما نام پروژه و شماره قرارداد رديف
دی 1393 1391/06/01 0 مهندسین مشاور گزینه شرکت سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان عملیات سفت کاری و نازک کاری ساختمان اقامتی نرگس

39 / پ / م ف / 91 / 122 / 57 / 46

1
مرداد1391 1390/04/20 67,234 پژوهش عمران راهوار شرکت سازه پایدار بافت فرسوده پارسیان ساختمان اقامتی نرگس

2 / پ / م ف / 90 / 122/ 57 / 46

2
آذر 1391 1387/06/26 67,752 آمود قطارشهري اصفهان و حومه ايستگاه متروي شيخ بهايي اصفهان

505-2226

3
1389/04/10 1386/06/21 44,700 معاونت فنی دانشگاه آزاد دانشگاه آزاد اسلامي قزوين پارك فناوري اطلاعات دانشگاه آزاد اسلامي قزوين

12-50616

4
اردیبهشت 88 دي 1386 1386/10/02 1384/11/09 75,916 پروژه ساز شركت حفاري شمال پايگاه پشتيباني شناورها و سكوهاي حفاري نكا

(قراردادشماره 30056-073-130 ح ش)

5
دی 1387 مرداد 1386 1386/05/04 1385/03/01 45,456 ماهر و همكاران شركت پالايش نفت شازند اراك تکمیل مجموعه ورزشي شهر مهاجران اراك

(قرارداد شماره 378-84-73 )

6
بهمن 1386 آذر 1385 1385/09/14 1385/01/16 7,068 آسه شید شركت داروسازي جابرابن حيان عملیات محوطه سازی کارخانه داروسازی جابربن حیان

(قرارداد شماره 1750/ق)

7
آذر 1387 بهمن 1384 1384/11/16 1382/11/01 29,232 صنايع شركت داروسازي جابرابن حيان كارخانه توليد افشا‌نك‌هاي تنفسي وساختمان مركزي‌و آزمايشگاهها

(قرارداد شماره 1282/ق)

8
اسفند 1384 خرداد 1385 1385/03/01 1380/11/13 33,411 ماهر و همكاران شركت پالايش نفت شازند اراك مجموعه ورزشي شهر مهاجران اراك

(قرارداد شماره 211-80-73)

9
شهريور1382 شهريور1380 1380/06/25 1379/09/01 9,783 گنو شركت راه‌آهن شهري تهران و حومه (مترو) ساخت ايستگاه H1 خط 1 متروي تهران

(قرارداد شماره15948-79 /م44)

10
تيـر 1382 اسفند 1380 1380/12/16 1379/08/30 8,704 قدس نيرو شركت توربين گازي ايران (توگا) ساختمان اداري کارخانه توربین گازی

(قرارداد شماره 3339-9/ت)

11
تير 1383 تير 1382 1382/04/24 1381/06/19 2,259 خاك بافت مجتمع كشتي سازي و صنايع فراساحل ايران كف سازي صنعتي سالنهاي توليد

(قرارداد شماره 334-633)

12
فروردین 1383 بهمـن 1380 1380/11/11 1379/06/26 1,816 راه و ترابري استان قزوين راه و ترابري استان قزوين تعريض محور قزوين لوشان قطعه سوم

( قرارداد 6964 /الف31)

13
فروردین 1383 بهمـن 1380 1380/11/11 1379/12/26 1,443 راه و ترابري استان قزوين راه و ترابري استان قزوين تعريض محور قزوين لوشان قطعه سوم

(قرارداد 16249/ الف31 )

14
فروردين 1384 اسفند 1381 1381/12/26 1381/09/05 2,861 راه و ترابري استان قزوين راه و ترابري استان قزوين تعريض محور قزوين لوشان قطعه سوم

(قرارداد 13716/ الف3 )

15
اسفند 1380 مرداد 1379 1379/05/09 1378/04/01 2,330 مشانير سازمان توسعه برق ايران عمليات باقيمانده ساختماني نيروگاه حرارتي ايرانشهر

(قرارداد شماره 101-77 – ب )

16
مرداد 1379 تيــر 1378 1378/04/02 1376/08/24 4,519 مهندسي عمومي پالايشگاه شركت پالايش نفت شازند اراك ساختمان‌مركز آموزش پالايشگاه شازند اراک

(قرارداد شماره002-76-73 )

17
دي 1377 آذر 1376 1376/09/24 1375/12/24 1,443 قدس نيرو سازمان توسعه برق ايران برجهاي ديده‌باني و ساير عمليات نيروگاه شهيد مفتح

(قرارداد شماره24-12-75)

18
آبان 1376 مرداد 1375 1375/05/10 1374/11/10 1,005 قدس نيرو شرکت توانیر عمليات ساختمان ورودي نيروگاه حرارتي غرب

(قرارداد شماره 13-73-غ )

19
اسفند 1376 دی 1375 1375/10/10 1373/11/09 1,453 قدس نيرو سازمان توسعه برق ايران عملیات ساختمانی و محوطه سازی نیروگاه حرارتی غرب

(قرارداد شماره 19-7-75 )

20